• Zapisy do Publicznego Żłobka „Jak u Mamy” prowadzone są przez cały rok w miarę posiadanych wolnych miejsc.
  • Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku, zgodnie z zasadami i przyjętymi kryteriami, zawartymi w Regulaminie Rekrutacji.
  • Rekrutację ogłasza Dyrektor Żłobka.
  • Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka w danym roku wskutek braku miejsc i umieszczone zostały na liście rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
  • Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać w siedzibie Żłobka (ul. Wiślana 53) lub telefonicznie (33 879 18 87).