Publiczny Żłobek "Jak u Mamy" w Spytkowicach rozpoczął swoją działalność 1 października 2020 roku. Instytucja została utworzona w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki.

Oferujemy:
- nowoczesne i funkcjonalne pomieszczenia, wyposażone w niezbędny sprzęt potrzebny do zapewnienia opieki;
- zabawki oraz pomoce dydaktyczne, dostarczające odpowiednich bodźców rozwojowych, wspierające rozwój psychomotoryczny, zachęcające do twórczego i logicznego myślenia;
- gry dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci, które sprzyjają współpracy z rówieśnikami, uczą integracji, jak również wpływają na komfort pracy, nauki i zabawy;
- odpowiednie warunki do wszechstronnego, indywidualnego rozwoju każdego dziecka, zaspokajania potrzeb, rozwijania zainteresowań oraz rozbudzania ciekawości poznawczej;
- wyposażanie wychowanków w umiejętności i sprawności, pozwalające na samodzielne radzenie sobie w dalszych etapach rozwoju;
- wykwalifikowaną, życzliwą, oddaną swojej pracy kadrę, zapewniającą działania opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz edukacyjne;
- codzienne zajęcia ruchowo- rytmiczne, plastyczne oraz ćwiczenia sensoryczne zgodnie z rocznym planem, angażujące wielokierunkową aktywność dziecka;
- odpowiednie wyżywienie w formie cateringu, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dziecka;
- imprezy i uroczystości okolicznościowe z udziałem członków rodziny, jak również zapraszanych gości z zewnątrz.

Wszystkie działania naszych opiekunów mają na celu jak najlepsze przygotowanie podopiecznych do rozpoczęcia kolejnego etapu jakim jest wychowanie przedszkolne.