Publiczny Żłobek „Jak u Mamy” w Spytkowicach to miejsce, gdzie stwarzamy bezpieczne i przyjazne warunki dla najmłodszych pociech, zbliżone do tych domowych, stąd też pomysł na nazwę naszej placówki.

  • Tworzymy atmosferę ciepła, czułości oraz troskliwości.
  • Zwracamy uwagę na wzajemną akceptację, zaufanie, jak również odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
  • Dbamy o pogodny nastrój, kształtujemy charaktery dzieci poprzez wyrabianie życzliwego stosunku do świata i ludzi.
  • Najważniejszym celem, jaki stawia sobie personel jest przede wszystkim dobro dziecka, poczucie przynależności społecznej oraz wyrabianie śmiałej, otwartej postawy wobec otaczającego świata.
Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza…”

- Maria Kownacka